Onze HR Professional Michelle Jonson

Heb je een vraag over solliciteren, een contract, of ontslag?
Wij staan je graag te woord.

Onze HR Professional: Nathalie Dubière

Heb je een vraag over werken als uitzendkracht, ruzie met collega's of pesten op het werk?
Wij staan je graag te woord.

Onze arbeids expert Rick Kreissen:

Heeft u een vraag over een contract, ontslag of arbeidsvoorwaarden?
Wij staan u graag te woord.

Wij hebben antwoord op uw vragen over werkgerelateerde zaken! Voor zowel werknemers als werkgevers. Vragen over solliciteren, ontslag, reorganisatie, beoordelingen, en nog véél meer. Wellicht staat het antwoord op uw vraag op de site, belt u anders met één van onze HR Professionals. Wij zijn bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur.

Minimumlonen per januari 2017

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2017 licht. De nieuwe minimumlonen per 1 januari 2017 zijn als volgt:....

Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben?

Als u werkzaam bent als uitzendkracht en u bent ziek, dan zijn er verschillende opties:

1. Als er een uitzendbeding staat in uw uitzendovereenkomst dan eindigt uw uitzendovereenkomst van rechtswege, zodra u zich ziek meldt. In bijna alle gevallen krijgt u dan een ziekte-uitkering.

De eerste 2 ziektedagen zijn wachtdagen en krijg je als uitzendkracht niet uitbetaald. Na die 2 dagen gaat de ziekteuitkering in, ter hoogte van 70% van uw uitkeringsdagloon.

Heb ik recht op ziektegeld als oproepkracht met nulurencontract?

'Heb ik recht op ziektegeld als oproepkracht met nulurencontract?'

 
Als u oproepmedewerker / oproepkracht met een nulurencontract of min-max contract bent, heeft u recht op loon over de uren die u had moeten werken als u niet ziek was geweest.

Als u als oproepkracht met een 0 uren contract of min-max contract al gevraagd was om te komen werken, bijv. door middel van een werkrooster, dan heeft u recht op ziektegeld over de uren die u gewerkt zou hebben. Als oproepkracht heeft u dan dus recht op doorbetaling.

Nieuwe WW regels per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zijn de WW regels veranderd

De manier waarop het dagloon wordt berekend is o.a. veranderd en uw ww uitkering kan fors lager uitvallen.

10 vragen en antwoorden over de transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Het geven van ontslag zou daardoor voor werkgevers goedkoper moeten worden.

Hieronder treft u 10 vragen en antwoorden over de transitievergoeding.

Ziekteverzuim en ontslag

Als werknemer kun je niet ontslagen worden door je werkgever omdat je regelmatig ziek bent. Er geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Dit wil echter niet zeggen...

Wet DBA: dan maar geen ZZP'ers meer inhuren?

Werkt u met freelancers of ZZP’ers? Dan geldt voor u ook de Wet DBA!

Veel opdrachtgevers zijn huiverig geworden voor het inhuren van ZZP’ers vanwege deze wet. Welk risico loopt u nu eigenlijk écht met zzp’ers / freelancers?

Doorbetalen zieke oproepmedewerker nulurencontract

'Mijn oproepmedewerker met een nulurencontract is ziek, moet ik hem nu ziektegeld betalen?'
 
Een oproepmedewerker met een nulurencontract of min-max contract, heeft recht op loon als deze had moeten werken als hij niet ziek was geweest.
Als de oproepkracht al een oproep had ontvangen om te komen werken, bijv. door middel van een werkrooster, dan heeft de oproepkracht recht op ziektegeld over de uren die hij of zij zou werken. 

De VAR verdwijnt, modelovereenkomst komt

Werkgevers opgelet! Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en komt de modelovereenkomst er voor in de plaats! De modelovereenkomsten...

Deel onze site met:

Volg ons:

facebook twitter

Bel ons op

0900-0913