De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is ook akkoord en de wet gaat per 1 januari 2015 al in.
Wat houdt deze Wet Werk en Zekerheid in en welke gevolgen heeft de wet?

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid op een rij:

Per 1 januari 2015:

  • geen proeftijd meer mogelijk bij contracten van 6 maanden en korter
  • geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  • verplicht, schriftelijk opzeggen van arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer (eindigt niet meer van rechtswege zonder opzegging)

Per 1 juli 2015:

  • medewerkers hebben na 2 x een jaarcontract recht op een vast dienstverband (zie ketenbepaling)
  • 3 contracten zijn mogelijk, mits binnen 2 jaar
  • ontslagvergoeding verdwijnt, transitievergoeding komt (zie transitievergoeding)
  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter
  • de WW wordt ingekort

Zie ook:

Klikt u op de link voor meer informatie over de onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid. Wilt u nog meer weten of praten over uw situatie, de zaken waar u rekening moet houden die voortvloeien uit de Wet Werk en Zekerheid (gevolgen) en de mogelijkheden die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid u biedt?
Belt u gerust met onze adviseurs.

0900-0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00. € 0,9 per minuut).

Deel onze site met:

Volg ons:

facebook twitter

Bel ons op

0900-0913