Wat gebeurt er met mijn WW als ik 6 maanden tegen een lager loon werk?

WW na 6 maanden tegen lager loon
Als je werkloos bent geraakt en je accepteert een nieuwe baan tegen een lager salaris, wat gebeurt er dan als je dan met je WW als je opnieuw werkloos wordt?

Opnieuw werkloos voordat je 26 weken (6 maanden) gewerkt hebt
In dit geval loopt de oude WW-uitkering gewoon verder, met hetzelfde bedrag. Zelfs als je in de tussenliggende periode minder hebt verdiend. De einddatum voor de WW-uitkering wordt verschoven met de periode die zit tussen het stoppen van je WW-uitkering en het moment dat je opnieuw werkloos bent geworden.

werkloosheidsuitkering

Weer werkloos ná 26 weken werken
Als je langer dan 26 weken hebt gewerkt en opnieuw werkloos raakt, krijg je mogelijk een nieuwe uitkering. De hoogte én de duur van de uitkering worden dan opnieuw vastgesteld. Als je eerdere WW uitkering langer dan 3 maanden duurde en stopte vóór de einddatum, dan wordt je nieuwe WW uitkering verlengd met de maanden die je na de eerste 3 maanden nog over had.

Als je werkloos was, vervolgens bent gaan werken in een baan met een lager loon en opnieuw werkloos geraakt bent, dan krijg je meestal ook een lagere uitkering omdat er sprake is van een lager dagloon. Maar soms krijg je toch een WW-uitkering die net zo hoog is als je eerdere uitkering.  In dat geval wordt je uitkering berekend met het oude, hogere dagloon dat je had in je vorige baan. Dit noemt men het garantiedagloon.

Wil je meer weten of jouw situatie bespreken? Bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)