Ontslagvergoeding door werkgever. Ontslagvergoeding niet meer zo gebruikelijk als vroeger.

In het verleden werden er nog wel eens ‘gouden handdrukken’ uitgedeeld door werkgevers die heel graag van een bepaalde werknemer af wilden. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een ontslagvergoeding niet meer zo gebruikelijk.

ontslagvergoeding

Transitievergoeding
Tegenwoordig kennen we de transitievergoeding, die onterecht nog wel eens verward wordt met een ontslagvergoeding.
Als het initiatief tot het beëindigen van het dienstverband bij de werkgever ligt én als het dienstverband langer heeft geduurd dan twee jaar, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit geldt niet alleen voor het hogere management, maar voor álle werknemers.

Geen recht op ontslagvergoeding of transitievergoeding
Er zijn diverse redenen waarom een werkgever de werknemer geen ontslagvergoeding of transitievergoeding hoeft te betalen:

  • het dienstverband duurde korter dan 2 jaar
  • werknemer treedt uit dienst wegens het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd
  • werkgever biedt contractverlenging
  • indien werknemer zelf de contractverlenging weigert
  • bij faillissement van werkgever

Wilt u meer weten over de ontslagvergoeding, ontslagvergoeding door werkgever, of de transitievergoeding?

Neem dan contact met ons op, we kunnen u ook meer vertellen over de hoogte van de transitievergoeding, alle uitzonderingen, de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer bij ontslagvergoeding of transitievergoeding, etc.

Bel 0900-0913 (0,90 p.m.)

Ontslag in onderling overleg
Ontslag kan ook onderling geregeld worden. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen in dat geval het ontslag onderling overeen en spreken ook de voorwaarden af waaronder dit ontslag met wederzijds goedvinden zal plaatsvinden. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Andere redenen kunnen zijn:

Ook over andere ontslagredenen en -grondslagen kunt u ons bellen, we sparren graag met u.

0900-0913 (0,90 p.m./ maa-vrij)