Disclaimer

“Alles over Werk verleent telefonische en online diensten aan particulieren en organisaties in verband met werkgerelateerde zaken. Alles over Werk streeft ernaar u zo goed mogelijk te adviseren op basis van door u gegeven en gevraagde informatie. Alles over Werk heeft misschien geen compleet beeld van uw situatie en de context daarvan. Informatieuitwisseling via de telefoon, al dan niet ondersteund door onze website, kan immers niet worden beschouwd ter vervanging van een consult bij bijvoorbeeld een (rechts)kundig specialist c.q. deskundige op het gebied van werkgerelateerde zaken of andersoortige hulpverlening. Alles over Werk kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van een gegeven advies of de wijze waarop u dit advies opvolgt. Alles over Werk kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alles over Werk kan u desgewenst verwijzen naar bijvoorbeeld een sollicitatietrainer, job coach, loopbaanbegeleider of jurist. Ook kan voor meer informatie worden verwezen naar de eigen website of een (online) informatiepunt van een derde. Alles over Werk en haar medewerkers hebben geen zeggenschap over de werkwijze en aanpak van deze derde partijen en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de door hen aangeboden informatie, producten of diensten.

Alles over Werk biedt op haar website informatie bestanden aan, als deel van haar dienstverlening. Vanwege de algemene aard van de website en de daarvan te downloaden bestanden, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt in individuele gevallen.

Alles over Werk staat toe dat een link naar deze website of een verwijzing naar het telefoonnummer van Alles over Werk wordt opgenomen. De inhoud van de website mag verder uitsluitend worden gebruikt om van de diensten van Alles over Werk gebruik te maken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alles over Werk mag de inhoud niet voor andere doeleinden worden ingezet, waarmee onder meer wordt gedoeld op het verveelvoudigen c.q. openbaar maken van gegevens.

Alles over Werk hanteert bij haar telefonische dienstverlening een telefoontarief van 0,90 eurocent per minuut. U wordt aangeraden bij uw eigen provider te informeren of er voor u nog bijkomende kosten gelden. De tarieven voor de eenmalig en voor eigen gebruik te downloaden documenten staan bij de bestanden vermeld. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Let op: Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over onze dienstverlening, dan hoeft u niet opnieuw te bellen, maar kunt u mailen naar allesoverwerk@hotmail.com.

Alles over Werk streeft ernaar steeds bereikbaar te zijn. Zij kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van een eventuele storing bij het aanbieden van haar telefonische en online diensten.

Op de diensten van Alles over Werk zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid. Alles over Werk raadt u ten zeerste aan deze voorwaarden te raadplegen, voordat u gebruik maakt van de telefonische of online dienstverlening. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.”