Aanpassen arbeidsvoorwaarden

Tijdens de afgelopen crisis zijn veel werknemers akkoord gegaan met het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Dit betekende vrijwel altijd een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Soms ging het daarbij zelfs om salarisverlaging, in ruil voor behoud van banen.

Mag een werkgever de arbeidsvoorwaarden aanpassen?

Eenzijdig wijzigingsbeding
Vooropgesteld: het is altijd mogelijk dat werknemers en werkgevers in overleg de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Indien werknemers niet akkoord gaan met het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, kan de werkgever soms de arbeidsvoorwaarden tóch aanpassen, mits deze een beroep doet op een eenzijdig wijzigingsbeding.  Zo’n eenzijdig wijzigingsbeding moet dan wel in de arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement overeengekomen zijn.

wijziging arbeidsvoorwaarden

Geen eenzijdig wijzigingsbeding
Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, kan de werkgever een beroep doen op het beginsel van goed werknemerschap en zo alsnog de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Goed werknemerschap houdt in dat de werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever positief hoort in te gaan. Als er sterk gewijzigde omstandigheden zijn bijvoorbeeld. De werknemer mag het voorstel alleen afwijzen als dit redelijkerwijs niet van hem verlangd mag worden.

Wat een redelijk voorstel is, is van meerdere factoren afhankelijk. Het belangrijkste is dat de werkgever een héle goede reden moet opgeven voor het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet dit dan ook duidelijk onderbouwen.

Onaanvaardbare situatie
Nog een mogelijkheid voor een werkgever om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aan te passen is door een beroep te doen op de redelijkheid en billijkheid, of onvoorziene omstandigheden. Het moet dan onredelijk en/of onbillijk zijn voor de werkgever om de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd voort te zetten. Dit zou zo kunnen zijn als het voortbestaan van de onderneming op het spel staat.

Wil je meer weten over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden of een eenzijdig wijzigingsbeding?
Bel dan onze experts: 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut)

Je treft meer informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden op de pagina geld en zo.