Alles over vakantiedagen werknemer

Kan een werkgever een werknemer verplichten om de vakantiedagen op te nemen?

Verplichting niet mogelijk
Een werkgever kan een werknemer niet verplichten zijn vakantie op te nemen. We adviseren u wel om werknemers te stimuleren vakantiedagen op te nemen, zodat zij voldoende rustmomenten in het jaar hebben

Wie bepaalt vakantie
In principe mag een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij vakantie wil opnemen. Als werkgever mág u dit weigeren, maar alleen als u zwaarwegende belangen daarbij hebt. Afwijkingen op deze regel kunnen afgesproken zijn in een CAO.

Vervallen vakantiedagen
Voor de wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn.De vervaltermijn van vakantiedagen is zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar. De vervaltermijn geldt uiteraard niet als de werknemer niet de kans heeft gehad om vakantiedagen op te nemen.
Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Afkoop vakantiedagen mogelijk?
Het afkopen van vakantiedagen is níet toegestaan voor wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden afgekocht, mits dit afgesproken is in een cao, personeelshandboek of arbeidsovereenkomst.

Wilt u meer weten? Bel één van onze adviseurs:

0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).