Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Opzegging door werkgever is echter wel vereist. Als de werkgever niet uiterlijk één maand voor afloop van de overeenkomst de werknemer inlicht, is de werkgever verplicht om een extra betaling te doen. Dit is maximaal 1 maandsalaris. Als de werkgever iets te laat is (bijvoorbeeld een week) dan dient hij naar rato te betalen (een weeksalaris in dit voorbeeld).

Indien men niets met elkaar afspreekt voor de einddatum wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, onder dezelfde voorwaarden, voor maximaal één jaar.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal 2 x worden verlengd binnen een periode van 24 maanden (per 1 juli 2015, wegens de Wet Werk en Zekerheid). Vanaf deze datum kan een werknemer al na 2 jaar aanspraak maken op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Men moet dan (beide kanten) wel rekening houden met de opzegtermijn.

Heb je vragen over jouw arbeidsovereenkomst of wil je meer weten over arbeidsovereenkomsten die van rechtswege eindigen?
Bel 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut). Onze experts weten er meer van!