Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden is de verzamelnaam van voorwaarden waarop u werkt.  Arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Vaak zijn er ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao.

We onderscheiden primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn loon en arbeidsduur.
Secundaire arbeidsvoorwaarden worden gewoonlijk per CAO vastgesteld en betreft zaken als pensioenen, reiskosten, bonussen, werktijden en vakantiedagen.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden gelden niet voor een gehele bedrijfstak, zijn vaak persoonlijk en worden ook wel de ‘zachte’ arbeidsvoorwaarden genoemd. Voorbeelden van tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn een bedrijfskantine, een secretaresse, een eigen parkeerplaats, een studiereis, etc.

Wil je meer weten over arbeidsvoorwaarden of onderhandeling over arbeidsvoorwaarden? Bel dan met onze specialisten:

0900 – 0913 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur, € 0,9 p.m.)