Concurrentiebeding bij tijdelijke contracten verboden

Met ingang van 1 januari 2015 mag er géén concurrentiebeding meer opgenomen worden in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Het opnemen van een concurrentiebeding bij een tijdelijk contract is alleen dan mogelijk als er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang is. Een concurrentiebeding moet overigens altijd schriftelijk overeengekomen zijn in een arbeidsovereenkomst én ondertekend. LET OP: De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een ’tijdelijk contract’) kan dus alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als er een zwaarwichtig belang is. Wat verstaat men eigenlijk onder een zwaarwichtig belang?

Bij een zwaarwichtig belang wordt o.a. het volgende getoetst:

  • in hoeverre kan een voormalig werknemer de werkgever schade berokkenen met zijn opgedane kennis en ervaring?
  • is het concurrentiebeding redelijk en in verhouding?
  • is het concurrentiebeding voldoende specifiek geformuleerd?
  • etc.

Als er al een concurrentiebeding was vastgelegd in een arbeidscontract (dus vóór 1 januari 2015), dan blijft dit concurrentiebeding onverminderd van kracht.

Als er geen concurrentiebeding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst, dan heeft de werknemer zeker geen vrij spel. Als werknemer mag je niet zo maar je oude werkgever benadelen. Je mag bijvoorbeeld ook niet het hele klantenbestand mee nemen.

Bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (‘vast contract’) zijn er geen nieuwe regels omtrent het concurrentiebeding.

Wil je meer weten over het concurrentiebeding en de nieuwe regels? Bel dan eens met één van onze HR Professionals
0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).