Contractvormen

In Nederland kun je op verschillende manieren een arbeidsoverenkomst met elkaar aangaan:

  • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / tijdelijk contract
  • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / vast contract
  • detacheringsovereenkomst
  • uitzendovereenkomst
  • nul-uren contract
  • oproepcontract
  • min-max contract

Als je wilt weten wat de voor- en nadelen van elke contractvorm ijn, lees dan de bijbehorende pagina. Wil je meer weten of jouw situatie bespreken, bel dan één van onze specialisten, zij kunnenje verder helpen:

0900 – 0913  (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, op zat 10.00-17.00. € 0,90 per minuut).