Corona, wat betekent dit voor werknemers?

Hieronder antwoord op veel van uw vragen over Corona en werknemers. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met onze experts 0900 – 0913 (0,90 p.m.).

Mag een medewerker thuis blijven als de scholen dicht zijn?

Als een werknemer geen oppas voor de kinderen kan vinden terwijl de scholen dicht zijn, dan kan hij aan de werkgever zorgverlof aanvragen. Dat is verlof kan aangevraagd worden als noodzakelijk is dat een werknemer alleen zelf de zorg voor zijn kind op zich neemt. De werkgever dat niet zomaar in te willigen.

Kortdurend zorgverlof kan maximaal twee werkweken per jaar worden opgenomen. De werknemer krijgt dan 70% van zijn loon doorbetaald.

Als twee werkweken onvoldoende is, dan kan de werknemer nog langdurend zorgverlof aanvragen. Langdurend zorgverlof kan volgens de wettelijke regels maximaal zes weken in een jaar worden opgenomen en is onbetaald.

Wat als thuiswerken geen optie is?

De regering heeft geadviseerd om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. Dat kan natuurlijk niet in elke functie. De werkgever moet dan in ieder geval voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting op de werkplek zo veel mogelijk te voorkomen.

Corona en werknemers

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Nee, als de werknemer wel de mogelijkheid heeft om thuis te werken, maar dat weigert, dan moet de werknemer vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Werktijdverkorting / Deeltijd-WW

Werkgevers mogen de werktijd van werknemers verkorten als ze daarvoor een vergunning hebben gekregen. Deze vergunning wordt verleend indien

  • het werk tot een abnormaal laag niveau is gedaald (minimaal 20% minder werk, door bijzondere omstandigheden, zoals Corona.
  • de oorzaken ervan niet tot het normale bedrijfsrisico behoren en
  • de daling tijdelijk, dus niet structureel is.

Het UWV zal de WW-uitkeringen aan de werkgever uitbetalen. De werkgever moet het loon van de werknemers dus gewoon aan de werknemers blijven uitbetalen.

Komen medewerkers met payrollovereenkomst, uitzendkrachten en ZZP’ers in aanmerking voor werktijdverkorting?

Werknemers die via een payrollconstructie werken kunnen hier voor in aanmerking komen. Het is dan wel het payrollbureau dat de aanvraag tot deeltijd-WW moet doen.

Uitzendkrachten in fase A en ZZP’ers hebben geen recht op arbeidstijdverkorting of deeltijd-WW.

Wil je meer weten of jouw specifieke situatie bespreken? Meer antwoorden over corona en werknemers, veelgestelde vragen en antwoorden?
Bel dan één van onze specialisten, op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).