De Wet arbeidsmarkt in balans, wat betekent deze wet voor werknemers?

Koolmees

De WAB komt uit de koker van Minister Koolmees en is vooral bedoeld om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om werknemers vast aan te nemen. Hieronder volgen de belangrijkste zaken:

  • Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Voorheen was dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar. Let op: dit geldt ook voor uitzendkrachten, oproepkrachten, etc.
  • De opbouw van de transitievergoeding is verlaagd bij lange dienstverbanden. Voor iedereen is dit nu een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voorheen was het nog zo dat na 10 jaar de transitievergoeding werd opgehoogd naar een half maandsalaris per jaar tot een maximum, dan wel – indien dit hoger was dan het maximum – een jaarsalaris.
  • Er is een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
  • De WW-premie is voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zgn. ketenbepaling, is verruimd. Voorheen was het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • Ook is het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden, als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
  • Werknemers die op payrollbasis werken, moeten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in (vaste) dienst zijn bij de opdrachtgever (de zog. Inlenersbeloning). Ook hebben ze recht op een adequaat pensioen.
  • De verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten bestaat niet meer. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.
  • Na een contractperiode van twaalf maanden is de werkgever bovendien verplicht om de oproepkracht (flexkracht, nul-uren, min-max, uitzendkracht) een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in 12 maanden ervoor heeft gewerkt!!
  • Ontslag is ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

De Wet Arbeidsmarkt in balans, wat betekent deze weet voor werknemers, voor u dus?Wil je meer weten of wat deze wet voor jou betekent? Bel ons 0900 – 0913 (0,90 p.m.)