Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel

Bij een ontslagronde werkt het afspiegelingsbeginsel als volgt:

  • Het voltallige personeelsbestand wordt ingedeeld in categorieën van functies die min of meer uitwisselbaar zijn. Dit zijn functies die naar aard, inhoud, beloning en niveau vergelijkbaar zijn.
  • Daarna worden deze categorieën verdeeld in de volgende leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 jaar tot 55 jaar en 55 jaar en ouder.

De werknemers die ontslagen worden moeten vervolgens zo worden gespreid dat het percentage werknemers per leeftijdsgroep voor en na het ontslag ongeveer gelijk blijft. De medewerkers met het kortste dienstverband –binnen hun leeftijdsgroep- komen als eerste in aanmerking voor ontslag.

Alle werknemers moeten hierin worden meegenomen, dus ook arbeidsongeschikte werknemers, uitzendkrachten etc. Voordat vervolgens een afspiegeling mag worden gemaakt, moeten de overeenkomsten met uitzendkrachten en andere inhuurkrachten zo snel mogelijk worden beëindigd.

Daarnaast mogen de contracten met medewerkers die een tijdelijk dienstverband hebben, die binnen 26 weken na de datum van indiening van de ontslagaanvraag van rechtswege eindigen, niet worden verlengd.

Wil je meer informatie of jouw specifieke situatie bespreken?

Bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).