Nieuwe HORECA-CAO heeft aanpassingen op de WAB.

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt voor HORECA iets meer werkbaar gemaakt via de nieuwe CAO.
De nieuwe cao is per 1 januari 2020 ingegaan en loopt tot en met 31 december 2020.

Met name de bepalingen rondom oproepovereenkomsten en seizoencontracten zijn via de horeca cao werkbaar gemaakt.Verder kent de cao per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 3%.

De aanpassingen op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in de Horeca-cao

  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst wordt verkort van 4 dagen naar 24 uren tevoren. Wordt de oproep later dan 24 uren tevoren gedaan dan hoeft de oproepkracht de oproep niet op te volgen.
  • Wordt de oproep binnen de termijn van 24 uren ingetrokken of gewijzigd dan is de werkgever voor die ingetrokken of gewijzigde oproep het loon verschuldigd.
  • Voor seizoenen wordt de tussenpoos in de keten van tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden verkort tot maximaal 3 maanden. Er is sprake van seizoenwerk als het werk voor de seizoenskracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.
  • Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur, zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen, zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB als de oproeptermijn, het doen van extra uitbetalen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden niet van toepassing.
  • Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht WAB-aanbod moet worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.

De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar.

Wil je meer informatie over de WAB, de aanpassingen voor de horeca of vragen over werkn in het algemeen? Bel dan één van onze specialisten, op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).