Iedereen recht op flexibel werken

Recht op flexibel werken wordt vastgelegd in wet.

Werknemers gaan meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en om te werken op gunstige tijden.

Het wetsvoorstel ‘flexibel werken’ moet flexibel werken bevorderen door de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een Wet flexibel werken (Wfw). Met de wet krijgen werknemers het recht om thuis te werken of op gunstige tijden te werken.

Indien een werkgever dit weigert, moet hij dit heel goed gemotiveerd afwijzen en dat kan alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Verzoek om werkduur en arbeidsplaats aan te passen
Werknemers kunnen, met de nieuwe wet in de hand, bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Voorheen konden werknemers alleen nog een verzoek doen om het aantal uren aan te passen, niet de werkplek.
Die aanvraag kan de werknemer al doen, nadat hij/ zij een half jaar in dienst is. Die termijn was een jaar. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu één jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen (was twee jaar).

Ingang 1 juli a.s.
De Wet ‘flexibel werken’ moet nog worden bekrachtigd door de Ministerraad, maar de verwachting is dat dit een formaliteit zal zijn en de wet per 1 juli 2015 ingaat.

Bij meer dan 10 werknemers
De Wet Flexibel Werken zal alleen van toepassing zijn op organiaties met meer dan tien werknemers.

Bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).