Is overwerk structureel of incidenteel?

Met betrekking tot overwerk is er in de wet eigenlijk niets vastgelegd. Er zijn wel bepalingen over het maximaal aantal uren dat een werknemer mag werken. Deze zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.

Overwerk is werk dat verricht wordt buiten de in de arbeidsovereenkomst afgesproken werktijd.
Als in de arbeidsovereenkomst dus een werkweek van 24 uur is overeengekomen, dan zijn alle uren boven de 24 overwerk. Bij een afgesproken arbeidsduur van 40 uur per week, zijn alle uren boven de 40 overwerk.

Als een werknemer structureel overwerkt, kan dat een aanleiding zijn om aanpassing van de contracturen te vragen. Dan kan de werknemer een beroep doen op het zogenoemde ‘rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang’.  Daarbij wordt dan gekeken naar het gemiddeld aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt in de laatste 3 maanden.

Een aanpassing van het aantal contracturen kan voor de werkgever ook interessant zijn, aangezien er werkgevers in veel gevallen overwerktoeslag betalen en een overwerkuur dus een ‘duur uur’ is voor de werkgever.

In veel CAO’s is overeengekomen dat overwerk wordt betaald in tijd of geld. Dit is overigens zeker niet altijd zo, er lijkt een tendens te zijn dat steeds meer werkgevers er van uit gaan dat overwerk ‘erbij hoort’ en dus niet vergoed wordt.

Wilt u meer weten over overwerk en alle regelingen met betrekking tot overwerk? Bel dan met onze HR professionals op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)