Ketenbepaling, contracten en (on)mogelijkheden

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt ervoor dat de ketenregeling op 1 januari 2020 op drie punten is gewijzigd:

  1. verlenging van de maximumtermijn van een keten tijdelijke contracten van twee jaar naar drie jaar (de ‘3 in 3-regel’);
  2. introductie van de mogelijkheid om bij cao de tussenpoos te verkorten naar drie maanden als het terugkerend tijdelijk werk betreft; en
  3. een uitzondering van de ketenbepaling voor invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs bij vervanging wegens ziekte.

Wilt u weten hoe het bij u zit en wat uw mogelijkheden zijn m.b.t. de ketenbepaling na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Bel onze HR Professionals op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).