Ketenbepaling, contracten en (on)mogelijkheden

In de Wet Werk en Zekerheid wordt de ketenbepaling aangepast. De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van 3 naar 2 jaar. Er gaat dus eerder een contract voor onbepaalde tijd in !

Verder wordt de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, verlengd van 3 naar 6 maanden.

Voorbeelden:

Jaarcontract tot 1 aug 2014 12 maanden Einde van rechtswege
Jaarcontract tot 1 aug 2015 12 maanden Einde van rechtswege
Jaarcontract tot 1 aug 2016 12 maanden Vanaf de start van 3e contract-> vast contract

mnd  tot 1-7-15 vanaf 1-7-15
Jaarcontract 12 Einde van rechtswege Einde van rechtswege
Tussenpoos 1 maand 1 Keten telt door Keten telt door
Halfjaarcontract 6 Einde van rechtswege Einde van rechtswege
Tussenpoos 4 maanden 4 Na > 3 mnd start nieuwe keten Keten telt door
Halfjaarcontract 6 Einde van rechtswege Vanaf 2e maand >24 mnd, dus vanaf dan vast contract

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wilt u weten hoe het bij u zit en wat uw mogelijkheden zijn m.b.t. de ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid?

Bel onze HR Professionals op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).