Ketenbepaling, contracten en (on)mogelijkheden

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt ervoor dat de ketenregeling op 1 januari 2020 op drie punten is gewijzigd:

  1. verlenging van de maximumtermijn van een keten tijdelijke contracten van twee jaar naar drie jaar (de ‘3 in 3-regel’);
  2. introductie van de mogelijkheid om bij cao de tussenpoos te verkorten naar drie maanden als het terugkerend tijdelijk werk betreft; en
  3. een uitzondering van de ketenbepaling voor invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs bij vervanging wegens ziekte.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft meer gevolgen. Lees hier meer wet arbeidsmarkt in balans, wat betekent deze wet voor werknemers

 

Wilt u weten hoe het bij u zit en wat uw mogelijkheden zijn m.b.t. de ketenbepaling na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Bel onze HR Professionals op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).