Mag een werkgever u ontslaan vanwege gebruik van internet of social media?

Een werkgever mag niet zo maar het internetgebruik van medewerkers controleren. Alleen als er een sterk vermoeden van misbruik of overmatig internetgebruik is, zal een rechter dit toestaan. Daarnaast moeten werkgevers, op basis van artikel 8 EVRM, werknemer een bepaalde mate van internetgebruik toestaan. De meeste werkgevers hebben regels vastgelegd over internetgebruik, bijvoorbeeld in een protocol.

Als je echter buitensporig gebruik maakt van internet tijdens het werk, mag een werkgever daar iets van zeggen (zelfs een officiele waarschuwing geven). Als je vervolgens doorgaat met te vaak (prive-)internetten op je werk zou dit uiteindelijk tot ontslag kúnnen leiden.

Wil je meer weten over (prive-) internetgebruik op het werk of mogelijk ontslag wegens internet gebruik of gebruik van social media? Bel dan met onze experts:

0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).