Mijn werk en zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid die per 1 januari 2015 in werking is getreden heeft nogal wat consequenties. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft o.a. als doel om werknemers meer zekerheid te bieden. Op deze pagina ‘mijn werk en zekerheid’ kun je zien wat dit voor jou betekent.

Wat houdt deze Wet Werk en Zekerheid eigenlijk in en welke gevolgen heeft de wet?
De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid op een rij:

 • geen proeftijd meer mogelijk bij contracten van 6 maanden en korter
 • geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • verplicht, schriftelijk opzeggen van arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer (eindigt niet meer van rechtswege zonder opzegging)
 • medewerkers hebben na 2 x een jaarcontract recht op een vast dienstverband (zie ketenbepaling)
 • 3 contracten zijn mogelijk, mits binnen 2 jaar
 • ontslagvergoeding verdwijnt, transitievergoeding komt (zie transitievergoeding)
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter
 • de WW wordt ingekort

Nuluren en -oproepcontracten

Welke rechten heb ik bij een nuluren of oproepcontract?

Anders dan wat veel mensen denken bouw je met een nul uren contract wel degelijk rechten op. Het aantal uren dat je in de laatste drie maanden op een nuluren contract hebt gewerkt wordt beschouwd als het aantal uren dat is afgesproken (en waar je dus recht op hebt). Als een werkgever iemand met een nuluren contract dan toch minder uren oproept, dient hij toch het aantal uren uit te betalen die je gemiddeld de laatste drie maanden hebt gewerkt.
Een werkgever kan hier alleen onderuit als deze kan aantonen dat er een uitzonderlijke piek was in de werkzaamheden, maar dat dit niet gebruikelijk is.

Als je meer wilt weten over nuluren (nul uren) contracten, klik dan door of bel direct met een adviseur op 0900-0913 (€ 0,9 per minuut)

Tijdelijk contract / arbeidsovereenkomst

Een tijdelijk contract / tijdelijke arbeidsovereenkomst dat wordt afgesloten op of na 1 juli 2015 mag maximaal twee keer worden verlengd (dat wás 3 keer). De maximale periode waarin deze drie contracten gegeven mogen worden is twee jaar (was drie jaar).  Het vierde contract (de vierde arbeidsovereenkomst) is dus voor vast. Ook als de twee jaar overschreden worden gaat het tijdelijke contract over in een vast contract.

Er zijn uitzonderingen:

 • als een medewerker jonger is dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt;
 • in geval van een leerwerktraject;
  LET OP: per CAO kunnen er afwijkende afspraken gemaakt zijn!

Werken als uitzendkracht

Uitzendkrachten krijgen met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ook meer zekerheid en rechten. Het een en ander is wel afhankelijk van de omstandigheden en de CAO waar je onder valt. Voor meer informatie kun je het beste direct bellen met onze HR Professionals: 0900 – 0913 (€ 0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)

Werken als payrollkracht / via payrolling

Op payrollbasis werken kan ook op verschillende constructies. Soms fungeert een payrollbedrijf echt alleen als organisatie die de payrolling (salarisadministratie) verzorgt, soms wordt de payrollorganisatie echt feitelijk werkgever en kun je als payroller voor verschillende opdrachtgevers aan de slag gaan en soms is payrolling op uitzendbasis. In alle gevallen krijgt een payroller met de Wet Werk en Zekerheid meer rechten en zekerheden, maar deze verschillen per situatie.

Bel gerust met onze adviseurs, zij kunnen je meer vertellen over contractvormen, rechten en plichten en de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid.

0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).