Nieuwe WW regels per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zijn de WW regels veranderd.

De manier waarop het dagloon wordt berekend is o.a. veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt nu gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in een periode van 12 maanden voordat u werkloos werd (ook als dit bij verschillende werkgevers was).

Sinds 1 juli 2015 geldt wegens de aanpassing van de WW regels ook de zogenaamde inkomensverrekening in de WW. Daarmee wordt het altijd aantrekkelijk om weer aan het werk te gaan, omdat u van elke verdiende bruto euro 30% zelf mag houden. Deze regeling geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden (dus voor de aanpassing ww regels).

Andere bepaling hoogte WW
Voor het berekenen van uw dagloon kijkt het UWV nu naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van 1 jaar voordat u werkloos werd. Men neemt nu het gemiddelde loon over het hele voorgaande jaar en deelt het loon dat u heeft verdiend door 261 dagen (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar).  LET OP: door de nieuwe WW regels wordt het verdiende salaris niet meer gedeeld door het aantal dagen dat u daadwerkelijk heeft gewerkt en dus kan uw WW fors lager uitvallen!!

Wilt u meer weten over de nieuwe WW regels of over uw WW uitkering na 1 juli 2015?
Bel dan gerust met

0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).