Nul uren contract

Bij een nul uren contract kan er afgesproken worden dat de werkgever geen loon betaalt als er geen werk is. Bij dat nul-uren contract worden dus alleen de gewerkte uren uitbetaald.

Deze afspraak moet in een nul uren contract worden overeengekomen (zwart op wit) en kan alleen gelden voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Na de eerste zes maanden is je werkgever verplicht om bij dit nul uren contract loon door te betalen, zelfs indien er geen (of minder) werk is.

De hoogte van de doorbetaling, bij dit 0 uren contract na zes maanden, hangt af van je gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden. Bij een CAO kunnen er afwijkende afspraken gemaakt worden.

Overigens bepaalt de wet dat er na drie maanden al een ‘rechtsvermoeden’ bestaat dat de omvang van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de laatste drie maanden. Het is dan wel mogelijk om een werknemer minder uren op te roepen dan de laatste drie maanden, maar alleen als hij daarmee instemt. Stem je hier niet mee in, dan kun je je beroepen op je recht op arbeid.

Als de werkgever de werknemer met een nul uren contract oproept, is deze verplicht op het werk te verschijnen. Aan de andere kant is het bij een nul uren contract ook zo dat de werknemer volledige sociale bescherming geniet, zoals doorbetaling bij ziekte.

Let op: vanaf 2020 moet een werkgever de oproepkracht een contract met een vaste omvang (aantal uur) bieden, nadat de medewerker 12 maanden als oproepkracht heeft gewerkt. Als werknemer hoef je dit niet te accepteren, maar je hebt er wel recht op, conform de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Meer informatie over nul uren contracten, oproepcontracten of andere arbeidsovereenkomsten?
Bel dan met onze HR professionals: 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).