Oproepcontract

Er is geen wettelijke definitie van een oproepcontract of oproepovereenkomst. Het gaat bij een oproepovereenkomst om een flexibele vorm van arbeid. Als oproepkracht heb je in principe geen vaste werktijden, maar ga je pas aan het werk als je wordt opgeroepen en daadwerkelijk gaat werken.

De oproepovereenkomst of oproepcontract is een containerbegrip. Heel vaak worden ook andere soorten contracten hieronder geschaard, zoals: nul urencontract (0 uren contract), min-max contract, etc.

Per januari 2020 hebben oproepkrachten (dus ook mensen met een nul-uren contract of min-max contract, etc.) het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook hebben oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd.

Bij voortzetting van het oproepcontract na twaalf maanden, moet de werkgever de oproepkracht een contract aanbieden voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren. Overigens is de werkgever niet verplicht om het contract te verlengen.
Als je hier meer over wilt weten, bel ons gerust!

Deze regel is per direct actief. Dus werkgevers met oproep­krachten die op 1 januari 2020 al 12 maanden of langer als oproepkracht werkzaam zijn geweest, moeten deze oproepkrachten dus vóór 1 februari 2020 een aanbod doen. Dit aanbod moet voor een dienstverband zijn met een vaste arbeidsomvang die gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in de laatste 12 maanden.

Overigens gelden er voor de horeca andere afspraken. Dit is geregeld in de horeca-cao, zie voor meer informatie:

Nieuwe HORECA-CAO heeft aanpassingen op de WAB

Meer weten over oproepcontacten, nul uren contracten of andere arbeidsovereenkomsten? Of meer informatie over de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Bel dan met onze HR professionals. Bel 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)

Werkgevers die meer informatie willen over de WAB kunnen het beste bellen met Peoplez, 030 208 1111