Opzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd door werknemer

Kun je als werknemer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen?

Nee, dat kan in principe niet, tenzij dit van tevoren is afgesproken.
In dat geval kun je als werknemer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met inachtneming van de opzegtermijn, beëindigen.

Als er niets schriftelijk is vastgelegd over een tussentijds beëindiging (‘opzegbeding’), dan kan de arbeidsovereenkomst slechts worden beëindigd als de werkgever geen bezwaar heeft (‘wederzijds goedvinden’).

Als je als werknemer toch een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzegt, dan is dit onregelmatig en ben je als werknemer zelfs schadeplichtig. De werkgever kan dan een schadevergoeding eisen die gelijk is aan het loon dat de werkgever had moeten betalen indien de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst had gewerkt.

Wil je meer informatie over het onderwerp ‘opzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd door werknemer’, dan kun je bellen met onze HR professionals. Bel 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)