Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag bedrijfseconomische redenen mag alleen als er echt goed economische redenen aan ten grondslag liggen. Er moet dus structureel minder werk zijn, het moet bedrijfseconomisch slecht gaan.

Voorbeelden waarbij ontslag economische redenen mogelijk is:

  • een slechte, of (nog) slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
  • forse afname van hoeveelheid werk, bijvoorbeeld door het wegvallen van de grootste klant of het ineenstorten van de markt;
  • organisatorische en/of technologische veranderingen (denk aan automatisering) waardoor functies geheel komen te vervallen;
  • Beëindiging van het bedrijf of beëindiging van een bedrijfsonderdeel;
  • Bedrijfsverhuizing;

Om ontslag bedrijfseconomische redenen aan te kunnen vragen moeten de bedrijfseconomische reden dus echt aangetoond worden, moet de juiste medewerker (s) ontslagen worden (afspiegeling) én moet worden aangetoond dat er geen ander, passend, werk is voor de betreffende medewerker (s).

ontslag bedrijfseconomische redenen

Afspiegeling

Een werkgever mag niet zelf bepalen wie er wel en wie er niet ontslagen wordt. Als er sprake is van een functie die door meer werknemers vervuld wordt en een deel van die arbeidsplaatsen komt te vervallen, dan moet de werkgever een wettelijk voorgeschreven selectiemethode toepassen. We noemen dat het afspiegelingsbeginsel.

Dit afspiegelingsbeginsel houdt in dat alle werknemers met een zogenaamde ‘uitwisselbare functie’ moeten worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen. De medewerkers die worden ontslagen op basis van bedrijfseconomische redenen moeten zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de vijf leeftijdsgroepen plaatsvinden.

UWV

Vroeger waren er verschillende ontslagroutes mogelijk. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid moet je ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV. Als je dit ontslag bedrijfseconomische redenen goed voorbereid en je houdt aan de spelregels, dan zal het UWV mee gaan in de redenering en het ontslag toekennen. Let op! Een goede voorbereiding is essentieel, anders zal het UWV dwars gaan liggen om te voorkomen dat medewerkers in de WW komen en ze dus via het UWV een uitkering uitbetaald gaan krijgen.

Vaststellingsovereenkomst

Een werkgever mag ook met individuele werknemers tot overeenstemming komen over ontslag middels een vaststellingsovereenkomst (een VSO). Als je daar meer over wilt weten, kun je ons bellen of er over lezen op vaststellingsovereenkomst.

Hulp nodig bij ontslag bedrijfseconomische redenen? Bel gerust
0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).