Het is crisis in Nederland. Corona heeft een diepe economische kloof geslagen. Veel bedrijven worden overeind gehouden door de NOW regelingen, maar als dit te lang duurt zijn meerdere faillissementen en reorganisaties onvermijdelijk. Daarnaast wordt de NOW regeling langzaam afgebouwd, versoberd. Dat betekent dat er tienduizenden en wellicht honderdduizenden ontslagen gaan volgen.

Ontslag bij reorganisatie

Wat kun je doen als je verwacht dat jouw baan ook op de tocht kan komen te staan? Dat hangt van de situatie. Indien de werkgever naar het UWV gaat in verband met collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan. Het UWV stuurt de medewerkers een kopie van de ontslagaanvraag toe met een verweerformulier. Je kunt dus als werknemer bezwaar maken.

Afspiegeling

Als er aangetoond kan worden dat de cijfers dwingen tot het ontslag zal het UWV aan aanvraag zeer waarschijnlijk honoreren. Het ontslag moet dan gebeuren via het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dat betekent dat mensen in vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Degene in die groep met het kortste dienstverband moet er dan als eerste uit. LET OP: dit gaat dus per leeftijdsgroep binnen de functiegroep.

Controleer of de afspiegeling volgens de regels gaat

De werkgever is verplicht om inzage te geven i n het ontslagproces. Als werknemer kun je dus controleren of ze het volgens de regels doen. Als je twijfelt, neem dan contact op met een juridisch adviseur of met Alles Over Werk.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

In veel gevallen zal de werkgever proberen om ontslag te regelen via een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt op individueel niveau met medewerkers gesloten en dan hoeft men niet naar het UWV. Dat scheelt tijd en rompslomp. Daarbij kan er eventueel van de afspiegelingsregels afgeweken worden. De VSO wordt immers per individuele medewerker gesloten.

Als je werkgever met een vaststellingsovereenkomst komt, teken dan sowieso niet zo maar. Maak gebruik van de bedenktijd en vraag advies bij een specialist (zoals Alles Over Werk). Laat de specialist de VSO goed checken en beoordelen of het een goed voorstel is.

Loonsverlaging of inleveren andere arbeidsvoorwaarden

Sommige werkgevers doen de medewerkers een voorstel om bijvoorbeeld salaris, bonussen of vakantiedagen in te leveren. Soms is dat een goede manier om werkgelegenheid te behouden.  Maar let op: als je salaris inlevert, dan is dat structureel en heeft dit ook consequenties voor je pensioen, opbouw vakantiegeld etc. Doe dit dus nooit zomaar en vraag advies!

Advies of juridische bijstand

Als je verzekerd bent voor rechtsbijstand dan is het meestal een goed idee om daar gebruik van te maken. In veel gevallen heb je dan gratis (enige) juridische bijstand. Uiteraard kun je in alle gevallen een jurist inschakelen, maar dat is vaak een zeer dure aangelegenheid. Over weeg om een specialist als Alles Over Werk te bellen, dat kost 0,90 per minuut en is vrijwel altijd de goedkoopste optie.

Wil je meer weten?  Bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut). Onze HR Experts weten er meer van.