Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werknemer en werkgever het eens dat het beter is om het dienstverband te beëindigen.  Meestal komen werkgever en werknemer dan het een en ander overeen in een vaststellingsovereenkomst.

In zo’n vaststellingsovereenkomst komt men overeen per wanneer het dienstverband eindigt, of er sprake is van een ontslagvergoeding en zo ja, de hoogte daarvan en ook eventuele andere afspraken worden daarin vastgelegd. Vroeger moest de werknemer altijd bezwaar aantekenen bij een ontslagsituatie, maar dat hoeft niet meer. Het ontslag moet in ieder geval niet verwijtbaar zijn aan de werknemer en dit moet ook worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

ontslag met wederzijds goedvinden

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst zijn dat er geen juridisch getouwtrek plaatsvindt (dus ook geen of nauwelijks juridische kosten), dat men in goede harmonie afscheid van elkaar neemt (vandaar ‘met wederzijds goedvinden’) en dat de werknemer recht heeft op een WW-uitkering.

Als je meer wilt weten over ontslag met wederzijds goedvinden of wat je allemaal in een vaststellingsovereenkomst kunt regelen en hoe je dat doet, bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut). Onze HR Experts weten er meer van.