Ontslag nemen, door werknemer

Ontslag nemen, door werknemer, hoe werkt dat?

Een werknemer mag altijd zijn arbeidsovereenkomst opzeggen, ontslag nemen dus, zonder dat daarvoor een ontslagvergunning vereist is. Ontslag nemen door werknemer kan dus gewoon en gemakkelijk.

De werknemer moet daarbij wel de opzegtermijn in acht nemen. Dit is meestal één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (maximaal 6 maanden). Indien er niets is overeengekomen geldt een opzegtermijn van één maand. Doorgaans vindt opzegging plaats tegen de laatste dag van de maand (art 7:672-1 BW).

Dat wil zeggen dat de opzegging ingaat per de 1e dag van de maand. Indien een werknemer bijvoorbeeld op 8 februari ontslag neemt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per 31 maart. Één maand vanaf 8 februari is namelijk 8 maart en aangezien er per de 1e van de maand opgezegd moet worden, wordt de einddatum dan 31 maart. Indien de werknemer op 28 februari ontslag zou hebben genomen, zou de einddatum ook 31 maart zijn geweest.

Overigens kan er in de arbeidsovereenkomst een afwijkende afspraak rondom ontslag door werknemer gemaakt zijn. Check je arbeidsovereenkomst hiertoe.

Ontslag nemen door werknemer : welke gevolgen heeft dat?
Als je als werknemer zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering (WW). Meestal zegt een werknemer een arbeidsovereenkomst op (neemt ontslag) als hij een andere baan gevonden heeft.

Afwijkende regels bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een werknemer in principe niet tussentijds opzeggen (ontslag nemen). Een werkgever trouwens ook niet. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op de afgesproken datum.

Uiteraard kan de overeenkomst wel, door beide partijen, opgezegd worden in de proeftijd. Tevens kan ontslag op staande voet van toepassing zijn, mits voldaan aan de voorwaarden. Tot slot kan er ook een tussentijds opzegbeding opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan, als er een tussentijds opzegbeding is, ontslag nemen met de vermelde opzegtermijn. De werkgever kan ook ontslag aanvragen, echter pas ná toestemming van de kantonrechter.

Meer lezen over arbeidsovereenkomsten of contracten, zie hier.

Advies

Wil je meer weten over ontslag nemen door werknemer? Bel dan met onze HR experts (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).
0900 – 0913