Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid

Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid / ziekte, mag dat?

Een werknemer is bij ziekte beter beschermd tegen ontslag, maar dat betekent niet dat deze niet ontslagen kan worden tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit is een fabel die al jaren de ronde doet. Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid / ziekte is mogelijk, vanwege ziekte echter niet. Daar zit het verschil.

Indien een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en deze eindigt (van rechtswege), dan eindigt deze gewoon, ook als de werknemer ziek of anderszins arbeidsongeschikt is. Als er niets wordt afgesproken, dan kan deze arbeidsovereenkomst, wellicht onbedoeld, verlengd zijn. Zie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

arbeidsongeschikt en ontslag

Opzegverbod tijdens ziekte

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat bepaalt het Burgerlijk Wetboek. Na deze twee jaar mag een werkgever, mét ontslagvergunning, de arbeidsovereenkomst wel opzeggen.

Een werkgever kan in deze 2 jaar wel op andere wijze ontslag aanvragen, namelijk door ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen bij de kantonrechter. Dit is strikt genomen geen opzegging. Dit kan bijvoorbeeld in geval van een reorganisatie. De werkgever moet dan wel aantonen dat de reden dat om ontbinding gevraagd wordt níet de ziekte van werknemer is.

Afwijkende afspraken in de CAO

Overigens is het mogelijk dat er in de betreffende CAO afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Indien een werkgever het ontslag al heeft aangevraagd vóórdat werknemer ziek wordt, geldt het opzegverbod niet.

Zie ook: ontslag-bedrijfseconomische-redenen 
of           ontslag-op-staande-voet-door-werkgever
of           ontslag wegens niet goed functioneren

Advies

Wil je weten hoe de situatie in jouw geval ligt of wil je met een professional spreken over jouw situatie, bel dan 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).