Ontslag wegens disfunctioneren

Als u als werkgever disfunctioneren als reden opgeeft voor ontslag, dan betekent dat dat u niet tevreden bent over de prestaties van werknemer.

Ontslag wegens disfunctioneren kan een werkgever niet zo maar doen. Er moet heel duidelijk aangetoond worden (nu nog bij het UWV) dat er echt sprake is van disfunctioneren van werknemer en als werkgever dient dit goed onderbouwt te worden met een dossier, voordat er van ontslag sprake kan zijn. Stukken die als bewijs gelden voor disfunctioneren zijn bijvoorbeeld:

  • slechte beoordelingen
  • waarschuwingen
  • stukken waaruit blijkt dat het disfunctioneren besproken is
  • •etc.
ontslag disfunctioneren
ontslag disfunctioneren

Verder moet de werkgever duidelijk (aantoonbaar) gecommuniceerd hebben naar werknemer over het disfunctioneren en de werknemer de kans hebben gegeven dit te verbeteren. Tevens dient de werkgever (aantoonbaar) acties te hebben ondernomen om de werknemer te helpen, voordat er tot ontslag over kan worden gegaan.

Uiteindelijk zal het UWV beoordelen of er voldoende gedaan is om de werknemer te helpen en zo te voorkomen dat deze om reden van disfunctioneren heeft moeten ontslaan.

In veel gevallen is het verstandig om te proberen er door middel van een vaststellingsovereenkomst met elkaar uit te komen.

U leest het al: een beslissing tot ontslag vanwege disfunctioneren kan niet van de ene op de andere dag genomen worden. Het vereist een diepe afweging en gedegen voorbereiding.

Wilt u meer weten over ontslag bij disfunctioneren of hoe dat goed voor te bereiden? Bel dan 0900 – 0913 (€ 0,90 per minuut) en spreek met één van onze professionals.