Opzegverbod tijdens ziekte

Wanneer geldt een opzegverbod tijdens ziekte
Een arbeidsovereenkomst mag door een werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemer, niet opgezegd worden. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Na deze twee jaar mag de arbeidsovereenkomst opgezegd worden, maar dan nog alleen met ontslagvergunning.

Het is een werkgever wel toegestaan om in deze 2 jaar ontslag aan te vragen, namelijk door ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen bij de kantonrechter. Dit telt namelijk formeel niet als een opzegging. Dit zou een werkgever bijvoorbeeld kunnen doen in geval van een reorganisatie. De werkgever is in dat geval verplicht aan te tonen dat de reden van de ontslagaanvraag níet de ziekte van werknemer is.

opzegverbod tijdens ziekte

Het is handig om te weten dat niet elke kantonrechter hier hetzelfde over denkt. Soms kennen kantonrechters zieke werknemer een hogere ontslagvergoeding toe, omdat hun positie op de arbeidsmarkt zwakker is.

Wanneer een werkgever overigens het ontslag van werknemer al had aangevraagd vóórdat de werknemer ziek werd, geldt het opzegverbod niet.

Wil je meer weten?  Bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut). Onze HR Experts weten er meer van.