Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding. Het is een vraag die veel wordt gesteld zodra een werknemer wordt ontslagen. Het antwoord op deze vraag is bijna altijd dat je er recht op hebt.

Aflopend contract

We spreken vaak mensen die weg zijn bij een werkgever omdat hun (tijdelijke) contract niet verlengd is. Vroeger had je dan ook meestal geen recht op een (transitie)vergoeding, maar sinds 1 januari 2020 wél!

Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Vroeger was dit pas na twee jaar.

Het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voor te zetten moet dan wel bij de werkgever liggen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Als je zelf besluit om het contract niet te verlengen hoeft de werkgever géén transitievergoeding te betalen.

Een vergoeding is dus wettelijk verplicht zodra het ontslag via het UWV of de kantonrechter gaat óf na afloop van een tijdelijk dienstverband dat op initiatief van de werkgever niet verlengd wordt.

Overigens heeft u wel recht op een transitievergoeding als u ontslag neemt of zelf besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen, omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest.

Wel verlenging, minder uren

Soms wil de werkgever de arbeidsovereenkomst wel verlengen, maar voor minder uren. Dan heeft de werknemer meestal alsnog recht op een transitievergoeding voor het deel dat men minder gaat werken (deeltijdontslag).Het aantal uur moet dan wel minimaal 20% minder zijn en dit mag niet tijdelijk zijn. Heeft de werknemer zelf verzocht om minder te werken? Dan geldt er geen transitievergoeding.

Transitievergoeding bij nul-uren contracten, oproepcontracten en uitzendkrachten

Als een medewerker op een oproep-, nul-uren-, min-max of uitzendcontract werkzaam is, dan gelden dezelfde regels. Dus ook dan is er sprake van recht op transitievergoeding, al vanaf de 1e dag!

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn ook omstandigheden waarbij uw werkgever niet verplicht is om een transitievergoeding te betalen. Dit kan gelden voor de volgende situaties:

  • Als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en de werkgever een ontslagvoorstel doet;
  • Als de werkgever failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft gekregen of in de schuldsanering zit;
  • Als de medewerker jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werkt;
  • Als de medewerker ontslagen wordt vanwege de bereikte pensioenleeftijd;
  • Als de medewerker ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, intimidatie of veelvuldig te laat komen;
  • Als er in de cao een vergelijkbare voorziening is opgenomen (zoals bijvoorbeeld een wachtgeldregeling). Dit mag vanaf 1 januari 2020 alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en hoeft niet meer ‘gelijkwaardig’ te zijn aan de transitievergoeding;
  • Als de medewerker een gelijkwaardig of beter aanbod van de werkgever om het contract te verlengen weigert.

Wil je meer weten over transitievergoeding of over jouw eigen situatie? Bel onze adviseurs op

0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)

Als je de transitievergoeding zelf wilt berekenen, ga dan naar www.ontslag.nl, daar staat een tool waarmee je de transitievergoeding kunt berekenen. Veel advocaten maken hier ook gebruik van.