Opzegtermijn, wat is er mogelijk en gebruikelijk?

Voor een werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand, ongeacht de duur van het dienstverband.

De voor de werkgever geldende wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband.  Voor werknemers die minder dan vijf jaar in dienst zijn, is de opzegtermijn één maand. Van 5 tot 10 jaar geldt twee maanden. Na 10 tot 15 jaren staan er drie maanden voor en bij 15 of meer dienstjaren zelfs vier maanden.

In de arbeidsovereenkomst kan er afgeweken worden van de wettelijke opzegtermijn. In dat geval geldt wel dat de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang is als die voor de werknemer. Daarnaast mag de opzegtermijn voor de werknemer nooit langer zijn dan zes maanden.

In veel CAO’s zijn er afwijkende afspraken gemaakt, check hierbij de CAO die voor jou van toepassing is.

Wil je meer weten?  Bel dan met onze HR professionals op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)