Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst wordt meestal een proeftijd opgenomen. Deze proeftijd wordt wel gezien als een soort kennismakingsperiode, waarin beide partijen kunnen beoordelen of het klikt en het een goede match is.

Bij een arbeidsovereenkomst die korter duurt dan twee jaar, is aan proeftijd van maximaal één maand toegestaan. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of langer dan twee jaar, is een proeftijd van twee maanden toegestaan. Met ingang van de Wet Werk en Zekerheid mag een arbeidscontract dat korter duurt dan 6 maanden, géén proeftijd bevatten.

Overigens is het nieuwe kabinet van plan de regels omtrent de proeftijd weer te wijzigen. Zodra deze regels er definitief door zijn, zullen we dat op deze website vermelden.

Opzeggen
Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen, zowel werkgever als werknemer, eenzijdig de arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter. Er geldt ook geen opzegtermijn. En er hoeft  geen sprake te zijn van een redelijke grond voor ontslag. Uw werkgever hoeft ook niet te kijken of hij u binnen de organisatie kan herplaatsen.

Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. U krijgt geen langere proeftijd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Als er een beroep wordt gedaan op de proeftijd, dan dient deze wel vooraf te zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.ontslag proeftijd

Uitzendkracht en proeftijd
Als een werknemer eerst als uitzendkracht heeft gewerkt en de werkgever biedt vervolgens de werknemer een dienstverband aan, dan telt de al gewerkte uitzendperiode mee voor de berekening van de maximale duur van de proeftijd. Werkt een uitzendkracht al langer dan twee maanden bij de werkgever, dan kan er geen proeftijd meer worden afgesproken, tenzij het om heel ander werk gaat (aantoonbaar).

Heb je een specifieke vraag inzake proeftijd of wil je je eigen situatie bespreken, bel dan gerust met onze HR professionals op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)