Recht op flexibel werken en thuiswerken

Thuiswerken

Recht op flexibel werken en thuiswerken is vastgelegd in de wet. Per 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken Wet- en regelgeving in werking getreden. Deze wet heeft als doel het flexibel werken te bevorderen. Dit heeft te maken met een aanpassing van de arbeidsduur, maar ook met de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats.

Op basis van deze wet kan je als werknemer bijvoorbeeld een verzoek bij de werkgever indienen tot thuiswerken. Het indienen van een verzoek tot thuiswerken betreft geen absoluut recht. Dit betekent dat je thuiswerken niet kunt afdwingen, maar de werkgever mag daarnaast het verzoek niet zomaar weigeren.

Indien een werkgever dit weigert, moet hij dit heel goed gemotiveerd afwijzen en dat kan alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Minder uren werken

Een werknemer die voor een voltijd werkweek is aangenomen met een beroep op de Wet flexibel werken recht heeft op part-time werk, ook al is hij voor full-time aangenomen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet hem biedt, kan de werknemer dus ook zorgen voor flexibelere werktijden, bijvoorbeeld omdat zorgtaken (ouderschapsverlof) gecombineerd worden met werk. Dat is recht op flexibel werken en thuiswerken.

Bij meer dan 10 werknemers

De Wet Flexibel Werken zal alleen van toepassing zijn op organisaties met meer dan tien werknemers. Als sprake is van een werkgever waarbij minder dan tien werknemers in dienst zijn, mag de werkgever het verzoek van de werknemer afwijzen. De Wet flexibel werken geldt namelijk niet voor kleine werkgevers.

Wil je weten welke mogelijkheden jij hebt of wil je met iemand spreken over een afwijzing van jouw werkgever op jouw verzoek tot flexibel werken?

Bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).

Overigens is thuiswerken veel meer ‘normaal’ sinds Corona. Zie ook https://www.allesoverwerk.nl/overig/corona-en-werknemers/