Regels voor verlof per 2015

Per 1 januari 2015 zijn de regels voor bijzonder verlof en aanpassing arbeidsduur veranderd.

De verandering in het kort:

 • aanpassing arbeidsduur:
  verzoek tot aanpassing arbeidsduur mocht max. 1 x per 2 jaar (en moest uiterlijk 4 maanden vóór de ingangsdatum), is nu 1 x per jaar (en binnenkort waarschijnlijk 2 maanden voor ingangsdatum)
 • ouderschapsverlof
  ook werknemer die korter dan 1 jaar in dienst zijn hebben hier nu recht op, plus meer mogelijkheden tot onbetaald ouderschapsverlof
 • pleeg- en adoptieverlof
  max. 4 weken verlof is mogelijk, aaneensluitend of gespreid in 26 weken
 • kortdurend zorgverlof
  regeling geldt nu ook voor verzorging van broers, zussen, grootouders, kleinkinderen en huisgnoten
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
  de laatste 4 weken van het verlof mogen nu gespreid opgenomen worden. Bevallingsverlof mag max. 10 weken langer duren als kind tijdens verlofperiode in ziekenhuis opgenomen is. Bij overlijden van de moeder wordt het bevallingsverlof nu doorgegeven aan partner
 • calamiteitenverlof
  alleen bij onvoorziene omstandigheden waarbij een onmiddelijke onderbreking van arbeid gevergd wordt

Voor meer informatie en uitgebreide toelichting of het bespreken van een specifieke situatie kunt u het beste even bellen met één van onze specialisten, op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)