Regels voor verlof per 2020

Er zijn veel regels voor verlof  / allerlei soorten verlof, zoals bijzonder verlof. calamiteitenverlof, zwangerschapsverlof, etc.

De meeste verlofsoorten in het kort op een rij:

 • Aanpassing arbeidsduur
  verzoek tot aanpassing arbeidsduur mag indien de medewerker minimaal 26 weken in dienst is. Het moet min. 2 maanden voor de ingangsdatum aangevraagd worden en de werkgever mag weigeren, mits er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.
 • Ouderschapsverlof
  Iedere ouder heeft recht op in totaal 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Het ouderschapsverlof geldt ook voor een inwonend adoptiekind, een inwonend pleegkind of een inwonend stiefkind. De werkgever kan in principe niet weigeren en het betreft ONBETAALD verlof. Let op: Vanaf 2 augustus 22 betaalt het UWV voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering. Daarbij geldt als voorwaarde dat de werknemer het betaalde verlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind opneemt (en bij adoptie of pleegzorg: in het jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar). Voor alle regels omtrent verlof: bel Alles Over Werk (0900-0913)
 • Pleeg- en adoptieverlof
  Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in hun gezin opnemen kunnen aanspraak maken op adoptie- en pleegzorgverlof. Het verlof bedraagt maximaal zes weken en in deze periode is er recht op een WW-uitkering.
 • Kortdurend zorgverlof
  Als sprake is van ziekte van een partner of kind kan de werknemer kortdurend zorgverlof opnemen. Kortdurend zorgverlof is beschikbaar voor een korte periode en de duur van dit verlof is afhankelijk van de omstandigheden (met een maximum van tweemaal de wekelijkse arbeidsduur gedurende twaalf maanden). Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur en het salaris wordt 70% doorbetaald.
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
  Werkneemsters mogen vanaf 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum verlof opnemen en houden dan nog 10 weken over na de bevalling. Dee werkneemster móet minimaal vier weken voor de uitgerekende datum stoppen met werken. In dat geval blijven dan dus nog twaalf weken verlof na de uitgerekende datum over.
  Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. De dag van de bevalling hoort nog bij het zwangerschapsverlof.
 • Geboorteverlof
  Na de bevalling van zijn of haar partner, heeft de werknemer of werkneemster recht op verlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon.
 • Calamiteitenverlof
  Het kenmerk van calamiteitenverlof is dat het geldt voor een korte tijd; soms slechts één of een paar uur maar ten hoogste een paar dagen. Per geval moet beoordeeld worden hoeveel verlof redelijk is voor de gegeven situatie en alleen bij onvoorziene omstandigheden waarbij een onmiddellijke onderbreking van arbeid gevergd wordt.

Voor meer informatie, ook over andere soorten verlof, regels voor verlof en uitgebreide toelichting of het bespreken van een specifieke situatie kunt u het beste even bellen met één van onze specialisten, op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)