Terugbetalen studiekosten, studiekostenbeding

De kosten van een studie / scholing die een werknemer uit eigener beweging is gaan volgen, hoeft een werkgever niet te vergoeden. Dat mag uiteraard wel.

De studie / scholing die een werknemer gaat volgen op verzoek van de werkgever wordt vrijwel altijd betaald door de werkgever. Daarbij loopt de werkgever het risico dat de werknemer zijn loopbaan vroegtijdig beëindigt en zo achterblijft met een forse rekening voor studiekosten, zonder daarbij profijt te hebben van de studie of scholing van deze werknemer.

Om dat te voorkomen kan er een een studiekostenbeding worden opgenomen, een regeling waarbij afgesproken wordt dat de werknemer de studiekosten terugbetaalt.

De volgende vereisten zijn er voor een geldige studiekostenregeling:

  • de periode waarbinnen de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de opgedane kennis van de werknemer moet worden vastgelegd
  • er moet worden bepaald dat de werknemer de studiekosten (en eventueel loon over de duur van de studie) moet terugbetalen als de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of kort daarna wordt beëindigd
  • gedurende de onder het eerste punt genoemde periode moet de terubetalingsverplichting evenredig afnemen
  • het studiekostenbeding, de terugbetalingsregeling studiekosten mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de Wet Minimumloon
  • de gevolgen van de verplichting tot terugbetaling moeten voor de werknemer volledig duidelijk zijn geweest
    Ook als aan deze eisen is voldaan, dan kan het toch nog zo zijn dat het terugvorderen van de studiekosten in strijd kán zijn met de redelijkheid en billikheid. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als de werkgever zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Wil je meer informatie over opleidingsmogelijkheden, studiekosten en het terugbetalen van studiekosten? Bel dan één van onze adviseurs: op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).