Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt gemaakt als een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt.

Wat er in de vaststellingsovereenkomst allemaal afgesproken wordt, is aan beide partijen. Er kunnen daar zelfs afspraken gemaakt worden die afwijken van het dwingend recht.

De volgende zaken worden meestal in de vaststellingsovereenkomst afgesproken:

  • de einddatum (hou rekening met de fictieve opzegtermijn)
  • een eventuele ontslagvergoeding
  • concurrentie- en geheimhoudingsbeding
  • eventuele schadevergoedingen
  • eventuele spaarregelingen die nog lopen
  • vrijstelling van werkzaamheden
  • getuigschrift

Wil je meer informatie over vaststellingsovereenkomsten of een specifieke situatie bespreken?

Bel dan één van onze HR Experts: op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).