Wanneer heeft een werknemer recht op zorgverlof

Zieke partner, kind of ouder. Mag een werknemer dan zorgverlof opnemen om deze te verzorgen?

Zorgverlof
Als een werknemer onverwacht en met spoed zijn partner, kind of ouder naar het ziekenhuis moet,  dan valt dit in principe onder calamiteitenverlof 9en dus niet onder zorgverlof).  Wanneer de zieke vervolgens (enkele dagen) verzorging nodig heeft, dan is sprake van kortdurend zorgverlof.

Een werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof als hij de noodzakelijke verzorging moet bieden aan: echtgenoot, geregistreerd of samenwonende partner, een inwonend (stief- of pleeg-) kind of een van de ouders. Kortom, kortdurend zorgverlof kan men opnemen als men voor een ziek kind, zieke partner of zieke ouder moet zorgen.  Let op: het moet dan gaan om ’noodzakelijke’ zorg, wat zoveel betekent dat de werknemer moet aantonen dat niet iemand anders deze zorg op zich kan nemen én het moet medisch absoluut noodzakelijk zijn.

Tijdens kortdurend zorgverlof heeft een werknemer recht op 70% loondoorbetaling.  Indien die 70% van het loon minder is dan het wettelijk minimumloon, dan dient het minimumloon te worden uitbetaald.
De werkgever kan vooraf én achteraf van de werknemer eisen dat hij de reden voor het kortdurend zorgverlof aantoont. Werknemer zou dit kunnen aantonen door bijvoorbeeld een dokterverklaring en doktersrekeningen te laten zien.

Wil je meer weten over zorgverlof, bel dan met 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).