Wat kun je doen bij grensoverschrijdend gedrag ?

Wat kun je doen bij grensoverschrijdend gedrag, dat is een hele goede vraag en zeer actueel.

Het is erg veel in het nieuws: grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag. We kennen de schandalen bij The Voice en NOS Sport, maar grensoverschrijdend of ongewenst gedrag komt uiteraard ook bij andere organisaties voor.

Dit is de reden om dit onderwerp goed onder de aandacht te brengen en aan te geven wat je als werknemer kunt doen bij grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie

Vaak vinden medewerkers het lastig om aan de bel te trekken als ze grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag hebben ervaren en/of hebben gezien. Maar wat kun je doen?

Allereerst is het belangrijk dat mensen die grensoverschrijdend gedrag ervaren duidelijk een grens aangeven. Dus aangeven dat je het gedrag niet accepteert. Verder moet degene die dit gedrag vertoont hierop worden aangesproken. Als niemand dat doet, dan verandert er niks. Soms is het zelfs zo dat degene die zich hieraan schuldig maakt, zelf niet in de gaten heeft dat ie zich schuldig maakt aan ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Als de ‘dader’ het gedrag niet aanpast of als er grenzen fors overschreden zijn, dan kun je een klacht indienen. Dat kan bij de Vertrouwenspersoon (elke organisatie is verplicht deze te hebben) of bij een Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon en ook de klachtencommissie kan intern zijn, maar kan ook extern geregeld zijn.

Beide zijn verplicht om een klacht serieus te nemen en in behandeling te nemen. vervolgens zullen ze ook actie moeten ondernemen. Overigens hebben veel organisaties een klachtenprocedure, dus check deze ook even.

Anoniem of niet?

Als je alleen maar je verhaal kwijt wil, dan kan dat anoniem en vertrouwelijk. Als je echt een klacht hebt die in behandeling genomen moet worden, dan kan dit niet anoniem. De beklaagde heeft er namelijk recht op om zich te verdedigen en dat kan alleen als hij of zij weet waar het om gaat en wie de klacht heeft ingediend.

Wil je meer weten over dit onderwerp, of weten welke stap(pen) je moet of kunt nemen of wil je gewoon je verhaal kwijt?

Bel dan één van onze medewerkers, op telefoonnummer op 0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).