Salaris en arbeidsvoorwaarden

Iedereen die gaat werken voor een werkgever doet dat voor een salaris en onder bepaalde arbeidsvoorwaarden. Salaris en arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire) hebben betrekking op betaling (loon / salaris), werktijden, vakantiedagen, eventuele reiskosten, eventuele 13e maand, bonussen, etc.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Bij salaris en arbeidsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen primaire arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden. Sommigen spreken ook nog over tertiaire arbeidsvoorwaarden, maar de elementen die men daar onder verstaat, worden door anderen ook wel onder de secundaire arbeidsvoorwaarden geschaard. Wij spreken hier alleen over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onder primaire arbeidsvoorwaarden wordt meestal het salaris (basis) en de arbeidsduur verstaan. Vandaar salaris en arbeidsvoorwaarden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen o.a. zijn:

 • vakantiegeld en -dagen
 • 13e maand
 • bonus
 • pensioen
 • winstdeling
 • scholing
 • (lease) auto van de zaak
 • winstdeling
 • provisie
 • kinderopvang
 • ……

Bovenstaande zaken zijn niet verplicht. De ene werkgever heeft de ene arbeidsvoorwaarde en de andere weer andere arbeidsvoorwaarden. Salaris is de basis, dat krijgt een werknemer altijd. De deal is immers dat de werknemer een prestatie moet leveren en dat de werkgever daar een vergoeding (salaris) voor betaalt.

Sommigen denken dat reiskosten bijvoorbeeld ook verplicht zijn, maar dat is niet zo. Dat is een geste van de werkgever, deze hoeft dat niet te betalen.

Cafetariamodel, zelf je arbeidsvoorwaarden kiezen

Sommige werkgevers hanteren een zogenaamd cafetaria-model; daarbij kun je kiezen welke arbeidsvoorwaarde jou het beste past. Dat betekent dus dat de ene werknemer kiest voor meer vakantiedagen in plaats van een 13e maand en dat de andere juist kiest voor meer scholingsmogelijkheden, een andere telefoon, een grotere auto, etc.

Werkgevers piekeren zich soms suf over welke arbeidsvoorwaarden ze hun werknemers willen bieden. Sommige arbeidsvoorwaarden kosten ook veel geld, denk aan pensioen. Aan de andere kant wil een werkgever ook er voor zorgen dat de werknemers blijven en gelukkig zijn binnen de organisatie. Verder zijn salarissen vaak niet in verhouding. Niet in verhouding tot het werk (dus beloning / inspanning), soms niet onderling (dan verdient de een meer dan de andere, terwijl ze hetzelfde doen en soms zelfs evenveel ervaring hebben).

Wil je meer weten over salaris en arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire) en wat gebruikelijk is als het om salaris en arbeidsvoorwaarden gaat?

Vragen?

Bel dan met 0900-0913, onze professionals kunnen je meer vertellen over arbeidsvoorwaarden. (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut).

Meer weten over de volgende, aan arbeidsvoorwaarden gerelateerde, onderwerpen?