Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is ook een arbeidsovereenkomst, een contract, maar dan wel een bijzondere. Het bijzondere van de uitzendovereenkomst is dat deze wordt afgesloten tussen het uitzendbureau en de medewerker. De medewerker (in dit geval uitzendkracht) werkt dan dus in juridische zin niet voor zijn formele werkgever (de inlener, de opdrachtgever), maar voor het uitzendbureau. Feitelijk / fysiek werkt de uitzendkracht wel voor en onder toezicht van de inlener.

Bij een uitzendovereenkomst heeft u te maken met drie fasen, A, B en C.

Uitzendovereenkomst Fase A

Fase A in de uitzendovereenkomst wordt ook wel eens de ‘vrijheid-blijheid’ fase genoemd, omdat de opdrachtgever (inlener) gedurende deze fase de uitzendopdracht altijd tussentijds kan opzeggen. In deze fase van de uitzendovereenkomst kan de uitzendkracht veel uitzendcontracten aangaan met het uitzendbureau, binnen de termijn van 78 gewerkte weken. Zo lang duurt namelijk fase A van de uitzendovereenkomst. Let op: hier gelden alleen gewerkte weken en gelden voor werk via hetzelfde bureau (dus eventueel bij meerdere inleners).

Als de opdracht door de opdrachtgever beëindigd wordt en uw uitzendovereenkomst dus eindigt, moet het uitzendbureau u dit wel tijdig melden. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd. De duur van de aanzegtermijn is afhankelijk van de duur van uw opdracht:

duur van uw opdracht in weken aanzegtermijn in werkdagen
 0 tot 12  0
 12 tot 26  5
 26 tot 52  10
 52 tot en met 78  14

Uitzendovereenkomst Fase B

Fase B gaat in na 78 gewerkte weken in fase A. In deze fase van de uitzendovereenkomst gaat het uitzendbureau met de uitzendkracht arbeidscontracten aan voor bepaalde tijd (dus met een einddatum). Deze contracten kunnen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk in het contract is overeengekomen.

In fase B kunnen maximaal 6 contracten afgesloten worden in een periode van maximaal 4 jaar. Niet gewerkte periodes die korter zijn dan 26 weken tellen wel mee voor de periode van 4 jaar.

Uitzendovereenkomst Fase C

In deze fase van de uitzendovereenkomst gaat de uitzendkracht met het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd (dus zonder einddatum, dus ‘vaste dienst’). Deze uitzendovereenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, net als een vaste arbeidsovereenkomst bij een reguliere werkgever.

Als u wilt weten hoe uitzenden in het algemeen werkt en wat de regels zijn, leest u dan dit artikel.

Over een vast contract kunt u hier meer lezen.

Als u meer wilt weten over de uitzendovereenkomst en de (on)mogelijkheden, belt u dan met een HR Professional:
0900 – 0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut).