Vast contract

Wat is een vast contract?

Een vast contract is ook wel een contract voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt wel een tijdelijk contract genoemd.

Een tijdelijk contract eindigt automatisch op een afgesproken datum (‘van rechtswege’). Een vast contract, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan niet zo maar beëindigd worden. Je kunt als werknemer ontslag nemen, waardoor het vaste contract eindigt en de werkgever kan ontslag aanvragen. Iemand met een vast contract kan niet zo maar ontslagen worden. Daar zijn diverse regels van toepassing. Zie de ontslagpagina.

vast contract
Wanneer verandert een tijdelijk contract in een vast contract?
  • Na twee opeenvolgende tijdelijke contracten tussen werkgever en werknemer. Het derde contract is dan een vast dienstverband / onbepaalde tijd;
  • Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten (een of meer contracten) samen langer duren dan twee jaar. Deze periode van twee jaar kan bereikt zijn aan het begin van een nieuw arbeidscontract. Ook tijdens de looptijd van een bestaand arbeidscontract kan deze periode bereikt zijn. In dat geval verandert het arbeidscontract op dat moment in een vast dienstverband;
  • Als er meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten zijn gesloten tussen werkgever en werknemer en er russen de contracten 6 maanden of minder ziten.
Wanneer niet?
  • Als de periode tussen de twee opeenvolgende contracten langer is dan zes maanden;
  • Als het tijdelijke arbeidscontract al twee jaar of langer duurt en het nieuwe contract korter dan drie maanden duurt.

Wil je meer weten over een vast contract (of contract voor onbepaalde tijd)? Bel dan met één van onze experts:
0900 – 0913  (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut)