transitievergoeding

Uitzendkracht: vraag om je transitievergoeding!

Transitievergoeding Uitzendkracht.

Oók als uitzendkracht heb je recht op een transitievergoeding als het contract wordt beëindigd !

Net als ’gewone’ werknemers hebben ook uitzendkrachten aanspraak op een transitievergoeding als hun contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Dat weten veel uitzendkrachten niet en veel uitzendbureaus betalen de transitievergoeding dan ook niet uit.

Als uitzendkracht heb je overigens geen recht op de transitievergoeding als het uitzendbureau je een andere baan biedt en je deze weigert. Je hebt er ook geen aanspraak op als je zelf besluit te stoppen.

Als ‘de opdracht gewoon eindigt’ heb je er wel op, tenzij het uitzendbureau je iets anders aanbiedt.

Wanneer en hoeveel

Het recht op transitievergoeding gaat al in na 1 gewerkte dag (vroeger pas na 2 jaar) en dus ook na een kort dienstverband heb je hier als uitzendkracht recht op. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van twee componenten: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Bij een variërend salaris wordt uitgegaan van een gemiddeld loon.

Heb je hulp nodig bij het verkrijgen van je transitievergoeding? Bel ons:

0900 – 0913 ( (0,90 p.m.)