Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden normaliter vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Onder arbeidsvoorwaarden vallen primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Overigens worden secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden vaak door elkaar heen gebruikt. Waar de één zaken onder tertiaire arbeidsvoorwaarden verstaat, rekent een ander deze onder de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Hier noemen we de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden onder secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt met name het salaris en eventueel een stukloon en de arbeidsduur.

Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen o.a.:

  • vakantiegeld en -dagen
  • eventuele dertiende maand
  • mogelijke leaseauto
  • eventuele reiskostenvergoedingen
  • mogelijke bonus en of provisie
  • pensioenregeling
  • eventuele winstdeling
  • onregelmatigheidstoeslag (overwerk, ploegen)

Uiteraard is het vrij aan de werkgever om de (secundaire) arbeidsvoorwaarden verder uit te breiden.
Vakantiegeld  en –dagen zijn verplicht, een pensioenregeling alleen indien in de branche en pensioenregeling verplicht gesteld is. De overige zaken zijn niet verplicht (zelfs reiskosten niet, hoewel dit wel erg gebruikelijk is), tenzij dit in de CAO is vastgelegd.

Wilt u meer weten over arbeidsvoorwaarden of informeren naar hetgeen gebruikelijk is?
Belt u  dan met 0900-0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, op zat 10.00-17.00. € 0,90 per minuut).
Onze HR Professionals helpen u verder!