Afspiegelingsbeginsel, hoe werkt dat?

Bij ontslag werkt het afspiegelingsbeginsel als volgt:
Het personeel wordt ingedeeld in categorieën van ‘uitwisselbare functies’. Dit zijn functies die naar aard, inhoud, beloning en niveau vergelijkbaar zijn.
Daarna worden die categorieën verdeeld in leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 jaar tot 55 jaar en 55 jaar en ouder.

De medewerkers die ontslagen worden moeten vervolgens zo worden gespreid dat het percentage werknemers per leeftijdsgroep voor en na het ontslag zo gelijk mogelijk blijft. De medewerkers die er het kortst werken –binnen de eigen leeftijdsgroep- komen dan als eerste in aanmerking voor ontslag.

Alle werknemers moeten hierin worden meegenomen, inclusief arbeidsongeschikte werknemers, flexkrachten etc. Voordat een afspiegeling wordt gemaakt, moeten de overeenkomsten met uitzendkrachten en andere inhuurkrachten worden beëindigd.

Daarnaast mogen de contracten met medewerkers die een tijdelijk dienstverband hebben, die binnen 26 weken na de datum van indiening van de ontslagaanvraag van rechtswege eindigen, niet worden verlengd.

afspiegeling

LET OP: Per 1 april 2014 is de volgorde bij collectief ontslag gewijzigd: werknemers die dan recht hebben op WAO, komen als eerste in aanmerking voor ontslag.

Wilt u meer informatie of uw specifieke situatie bespreken? Bel dan met
0900-0913
(ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,90 per minuut). U krijgt direct een HR Professional aan de lijn!

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen -> UWV
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet je ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV. Als je dit ontslag bedrijfseconomische redenen goed voorbereid en je houdt aan de spelregels, dan zal het UWV mee gaan in de redenering en het ontslag toekennen. Let op! Een goede voorbereiding is essentieel, anders zal het UWV dwars gaan liggen om te voorkomen dat medewerkers in de WW komen en ze dus via het UWV een uitkering uitbetaald gaan krijgen.