Alle HR veranderingen op een rij

 • Transitievergoeding i.p.v. ontslagvergoeding
  Voortaan heeft elke werknemer die twee jaar of langer bij een werkgever werkzaam is recht op een transitievergoeding bij ontslag. Deze vergoeding bedraagt 1/6e  maandloon voor elk vol halfjaar dat men in dienst is. Na tien jaar is dit 1/4e maandloon per halfjaar. De maximale vergoeding is € 75.000,- of een jaarsalaris als de werknemer per jaar meer dan € 75.000,- verdient.
  Wilt u meer weten over de transitievergoeding? Klik hier.
 • Ontslag
  Vanaf 1 juli 2015 kunt u voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekte alleen nog naar het UWV. Bij de kantonrechter kunt u alleen nog terecht een ontslag wegens andere redenen (zoals een verstoorde arbeidsrelatie of onderpresteren). Tegen een beslissing kunt u wel in hoger beroep. De vaststellingsovereenkomst blijft een geldige manier om met instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Nieuw is het recht van de werknemer om binnen twee weken op zijn instemming terug te komen. Dat recht moet u overigens ook in de beëindigingsovereenkomst opnemen.
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten die 6 maanden of langer zijn moet de werknemer uiterlijk een maand vóór afloop van het contract de werknemer schriftelijk informeren of het contract verlengd wordt. Doet u dat niet, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd (één maandsalaris). In geval van een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag u géén proeftijd meer opnemen. Zie proeftijd.
 • Ketenbepaling / Ketenregeling
  De oude ketenregeling van 3 tijdelijke contracten in 3 jaar (de zogenaamde 3 x 3 regel) met een tussenpoos van minimaal 3 maanden wordt veranderd. Per 1 juli 2015 mogen opeenvolgende tijdelijke contracten samen niet langer dan 2 jaar duren ! Bij overschrijding van de 2 jaar is de werknemer direct in vaste dienst !
  De werknemer is ook direct in vaste dienst bij een vierde opeenvolgende tijdelijk contract. Deze keten wordt pas doorbroken bij een tussenpoos van méér dan 6 maanden. CAO-afspraken kunnen afwijken van deze regel. Per CAO kan de ketenregeling worden opgerekt tot maximaal vier jaar en zes tijdelijke contracten. Voor meer info en voorbeelden zie ketenregeling.
 • Concurrentiebeding
  Vanaf 2015 mag een concurrentiebeding alleen nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dus niet meer in tijdelijke arbeidscontracten!Voor bestaande arbeidsovereenkomst gelden nog de oude regels.
 • Pensioen
  De maximale opbouwpercentages voor pensioenen gaan omlaag en er kan tot maximaal over een inkomen tot € 100.000 pensioen worden opgebouwd. Werknemers met een hoger inkomen krijgen de mogelijkheid om vrijwillig te sparen en een netto lijfrente.
 • Werkkostenregeling
  De Werkkostenregeling bestaat al sinds 1 januari 2011, maar per 1 januari 2015 is deze verplicht. Onder de Werkkostenregeling (WKR) geldt dat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten loon is, waarover belasting moet worden betaald. Er zijn overigens wel een aantal gerichte vrijstellingen die onbelast mogen worden vergoed en een aantal werkplekgerelateerde zaken die op nihil worden gewaardeerd. De algemene vrijstelling is 1,2 procent van de loonsom (was 1,5%) die je als werkgever naar eigen inzicht volledig belastingvrij aan personeel mag besteden. Alle uitgaven daarboven worden zwaar belast, met een eindheffing van maar liefst 80 procent! Lees meer over de werkkostenregeling.

Als u meer wilt weten over bovenstaande onderwerpen, klikt u dan op de links, óf bel direct met één van onze HR Professionals en stel uw vragen aan hen (en krijg direct antwoord): 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).