Beperking pensioen opbouw

Per 1 januari 2015 gaat de maximale pensioenopbouw omlaag van 2,15% naar 1,875% bij een middelloonregeling. Voor het eindloon wordt dit 1,657%.

Als de huidige pensioenopbouw hierboven ligt, dan moet dit uiterlijk 1 januari 2015 aangepast zijn. Verder mag de pensioenopbouw boven € 100.000,- niet meer in de collectieve regeling mee. Boven dit bedrag wordt niet meer automatisch pensioen opgebouwd.

Indien bovenstaande niet per 1 januari 2015 is geregeld, dan lopen zowel de werkgever als de werknemer risico op hele hoge boetes! Deze boetes kunnen al snel oplopen tot boven € 20.000,- per werknemer.

Een voordeel voor werknemers is dat men netto meer saalris gaat overhouden (maar dus wel minder pensioen op gata bouwen). De werkgeversbijdrage neemt ook af en dus dalen de loonkosten van werkgevers. Van werkgevers wordt verwacht dat ze de vrijgekomen gelden gaan aanwenden om de pensioenregeling of andere arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren, of dat men het geld ’teruggeeft’ in de vorm van een salarisverhoging.

Wilt u meer weten over de versobering van het pensioen of de beperking van de pensioenopbouw en wat u daarmee kunt doen?

Belt u dan met één van onze professionals op 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).