Een werknemer heeft recht op een getuigschrift

Als ex-werknemer heb je recht op een getuigschrift. Je voormalig werkgever is verplicht om je dit getuigschrift te verstrekken! Je moet dan wel binnen 6 maanden na je dienstverband vragen om het getuigschrift.

Wat moet er in een getuigschrift staan?
Een getuigschrift dient minimaal het volgende te bevatten:

  • welke werkzaamheden je verrichtte
  • hoeveel uur per dag of per week je er werkte
  • de begin- en einddatum van het dienstverband

Alléén als je zelf  er om vraagt, mag je ex-werkgever in het getuigschrift, naar waarheid, vermelden hoe je je werk hebt verricht. Sommige mensen denken dat een getuigschrift niet negatief mag zijn. Dit is niet waar. Als jij vraagt om in het getuigschrift iets op te nemen over jouw functioneren, dan mag de werkgever daar minder goede dingen inzetten, mits dit waar is en relevant.

Meer weten over getuigschriften ? Bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).