Elke werknemer heeft recht op flexibel en thuiswerken

Recht op flexibel werken wordt vastgelegd in wet. Alle werknemers gaan meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken en om te werken op gunstige tijden.

De Wet ‘flexibel werken’ moet flexibel werken bevorderen door de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een Wet flexibel werken (Wfw). Met de Wet Flexibel Werken krijgen werknemers het recht om thuis te werken of op gunstige tijden te werken.  Indien u als werkgever dit wil weigeren, dan moet u dit heel goed kunnen onderbouwen en motiveren én het kan alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Verzoek om werkduur en arbeidsplaats aan te passen
Werknemers kunnen, met de nieuwe wet in de hand, bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Vroeger konden werknemers alleen nog een verzoek doen om het aantal uren aan te passen, niet de werkplek.
Die aanvraag kan de werknemer met deze Wet Flexibel Werken al doen, na een dienstverband van een half jaar. Die termijn was een jaar. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu één jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen (was twee jaar).

Ingang 1 juli 2015
De Wet ‘flexibel werken’ moet nog worden bekrachtigd door de Ministerraad, maar de verwachting is dat dit een formaliteit zal zijn en de wet per 1 juli 2015 ingaat.

Bij meer dan 10 werknemers
De Wet Flexibel Werken zal alleen van toepassing zijn op organisaties met meer dan tien werknemers.

Als u meer wilt weten over flexibel / thuis werken?
Bel direct met één van onze HR Professionals en stel uw vragen aan hen (en krijg direct antwoord): 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).